Mắt kính JIMMYCHOO 2950

2.950.000 

HÀNG SẴN – 2950

#JIMMYCHOO aviator tráng gương, form Asia fit 👍

⚜️ Lens 66/04/150

⚜ Made in ℹ️taly

Mắt kính JIMMYCHOO 2950

2.950.000